Kaynak sırasında İnspektörlerinin görevleri

  • Merhaba sitemize moderatörler alınacaktır. admin hesabından bize ulaşabilirsiniz.

yonetim

Muzaffer Şanlı
Yönetici
1 Kas 2019
34
0
8
Kaynak işlemi öncesindeki görevler Kontrol Eylem Malzeme Çizim/WPS’ye göre Saptandı ve bir test belgesine kadar izlenebiliyor (hasarlı ve pis değil) WPS’ler onaylandı ve kaynakçılar (ve kontrolörler) için mevcut Kaynak ekipmanı İyi durumda ve uygun şekilde kalibre edilmiş Kaynak hazırlıkları WPS’ye (ve/veya çizimlere) uygun şekilde Kaynakçı vasıfları Kullanılacak her WPS için vasıflara sahip kaynakçıların belirlenmesi. Bütün kaynakçı kalifikasyon belgeleri geçerli (güncel) Kaynak sarf malzemeleri Kullanılacak olanlar WPS’lere göre belirlenmiş ve QC prosedürü tarafından öngörüldüğü şekilde muhafaza/kontrol edilmiş Ek birleştirmeler WPS’ye/çizimlere uygun olarak, punto kaynakları iyi işçilik standardına ve koda/WPS’ye uygun olacaktır. Kaynak yüzleri Kusur, pislik ve hasar içermiyor. Ön ısıtma (gerekliyse) Minimum sıcaklık WPS’ye uygun. Kaynak işlemi sırasındaki görevler Kontrol Eylem Şantiye/saha kaynağı Hava koşullarının müsait/Koda uygun olmasını sağlayın (koşullar kaynak işlemini etkilememelidir) Kaynak işlemi WPS’ye uygun olarak Ön Isıtma (gerekliyse) Minimum sıcaklık, WPS’ye uygun şekilde muhafaza edilir. Pasolar arası sıcaklık Kaynak sarf malzemeleri Maksimum sıcaklık, WPS’ye uygun şekilde muhafaza edilir WPS’ye uygun şekilde ve Prosedür olarak kontrol ediliyor Kaynak parametreleri Akım, volt, gezinim hızı WPS’ye uygun Kök işlemesi Görsel olarak Koda uygun (ek yerini doldurmadan önce) (tek taraflı kaynaklar için) Oluk açma/ zımparalama Bir onaylanmış yöntemle ve iyi işçilik standardına göre İşlem arası temizlik İyi işçilik standardına göre Kaynakçı Onay sicilinde yer alıyor ve kullanılan WPS için vasıflı Kaynak işlemi sonrasındaki görevler Kontrol Eylem Kaynak işaretleme Her kaynak kaynakçının işaretiyle işaretlenir ve çizime/kaynak haritasına göre belirtilir Kaynak görünümü Kaynakların bütün NDT (profil, temizlik, vs.) için uygun olmalarını sağlayın) Kaynakları görsel olarak ve Koda uygun şekilde kontrol edin Boyutsal kontrol Boyutları çizimlere/Koda göre kontrol edin Çizimler değişikliklerin uygulama çizimlerine dahil edilmelerini sağlayın NDT Bütün NDT’lerin tamamlanmasını ve kayda geçirilmesi için raporların hazırlanmasını sağlayın Onarımlar Prosedüre uygun şekilde izleyin PWHT (gerekliyse) Prosedüre uygunluğunu izleyin (plan kaydını kontrol edin9 Basınç/yük testi (gerekliyse) Belgelendirme kayıtları Test ekipmanının kalibre edilmesini sağlayın Prosedüre/Koda uygunluğu sağlamak için testi izleyin. Raporların/kayıtların mevcut olmasını sağlayın Bütün raporların/kayıtların tamamlanmasını ve gerekli şekilde derlenmelerini sağlayın